آموزان

چگونه می توانید کمک کنيد

ثبت نام به عنوان مددکار: چه ملاقات تنها برای یک ساعت باشد چه برای دائم، هر نوع همکاری و کمک را می پذیریم. پروفایل خود را ایجاد کنید. اگر سوالی دارید با ما تماس بگیرید.

پیشنهاد ما را ترویج کنید: افرادی را می شناسید که می توانند از کمک ما استفاده کنند؟ آنها را از Onefuture آگاه بسازید و وسیله ما را به آنها نشان بدهید. ما نیز مایلیم سر بزنیم و سازمان خود را معرفی کنیم و یا می توانیم به شما مواد معلوماتی بفرستیم.

همکار ما شوید: با همدست شدن با سازمان های موجوده ما می توانیم سریع تر و موثرتر کمک کنیم. خیلی خوب بود اگر شما ما را مورد توجه قرار دهید. این کار را می توان از بسیاری طریق ها انجام داد، مثلا در ارتباطات مستقیم و یا با ذکر
کردن درباره ما در خبرنامه بعدی تان و یا در فیس بوک.

پیوستن به گروه اصلی: شما پروفایل ایجاد کرده اید اما می خواهید بیشترشرکت کنید؟ شما می خواهید در یک سازمان غیر انتفاعی نوآور فعال شوید؟
سپس ما چشم به راه تان هستیم. درخواست خود را به info@onefuture.ch بفرستید و ما با شما تماس می گیریم.

کمک مالی: Onefuture یک سازمان غیر انتفاعی است و کاملا با تامین هزینه ی از خود آغاز شده است.
ما برای هر کمک مالی سپاسگزاریم و از آن برای رسیدن و کمک کردن به افرادی بیشتر استفاده می کنیم. پس از درخواست ما مایلیم تفکیک دقیق از نحوه استفاده از بودجه ما به شما ارائه دهیم.