ZINDÎ

Alîkarîya me


82

endama

330

Contacts

ALÎKARA

Endamên meyî herî nuh

María Laura

María Laura Liq Sîpor / Fen / Zêde (Perwerdeyî)
  • everytime
  • Sion

Julian Andres

Julian Andres Liq Gera bajarê / Qehwe vexwe / Zêde (Civatî) / Înglisî
  • Viernes.
  • Tramelan

Sigi

Sigi Liq Sîpor / Mûzîk
  • evenings and weekends in Zurich
  • Zürich

Hannah

Hannah Liq Gera bajarê / Qehwe vexwe / Gera mala
  • during the week
  • Luzern