ÇAWA

Tu çawa kare alîkar bi

Bibe alîkar. Ku sihatekî bi tenê bi yan jî hevdîtinên berdewam, em her çeşîdê alîkar pêşwaz dikin. Profîlê xwe biafirîne. Ku pirsên te hebin, bi me têkevi têkilî.

Pêşnîyara me reqlam ki. Tu kesek nas dike ku alîkarî ji wan re lazime? Bi wanre li ser OneFuture xeber bide û platforma me rîh wan bide. Em bi kêfxweşî yan tên mîvanîya we ji bo dîyardikina sazûmana me, yan jî matêrîyalên agahîye ji were dişînen.

Bibe heval. Kû em xwe tevî sazûmanên heyî bikin, em karin zûtir û tesîranetir alîkar bin. Kû hûn bala xwe bidana me, ew pir baş bûya. Ev kari bi gelek hawa biqewîme, bo nimûne bi ragehandina seraser, yan jî ku hûn di nûçenameya xwe qala me bikin. yan jî li ser Facebookê.

Tevî koma navikê bi. Te profîlek afirand lê tu dixwaze zêde kar bike? Tu dixwaze di sazûmanekî nuhê bê feyde çalak bibe? Ku were bi, em hêvîdarin deng ji te were me. Dawekarîya xwe li info@onefuture.ch ji mere bişîne û emê bi tere têkevin têkilîye.

Xêr bide: OneFuture sazûmanekî bê feyde ye û di destpêke hesabên xwe hemû bi xwe da. Em ji bo her xêrê sipas dikin û em bi van xêran dixwazin bigîjin mirovên zêde û alîkarîya wan bikin. Li ser daxwazê, em bi kêfxweşî şirovê durust ê bikaranîna xêrên me ji tere dişînin.