Dhacdo Toos Ah

Taageero Aynu Siino


82

Xubno

330

Contacts

ISKAA

Xubnaha noogu cusub

María Laura

María Laura dabaqad Tahay / Ciyaaro / Waxyaalo dheeraad ah (Waxbarashada)
  • everytime
  • Sion

Julian Andres

Julian Andres dabaqad Cab Kafeega / Kormeerayta magaalada / Waxyaalo dheeraad ah (Bulshada) / Ingiriisi
  • Viernes.
  • Tramelan

Sigi

Sigi dabaqad Muusigga / Ciyaaro
  • evenings and weekends in Zurich
  • Zürich

Hannah

Hannah dabaqad Cab Kafeega / Kormeerayta magaalada / Guri raadinta
  • during the week
  • Luzern