ተመዝገብ

e.g. "Zürch, Schweiz" or "Bellevue, Zürich, Schweiz"
Maximum file size: 32 MB.
1-2 መስመር ብዛዕባኩም ዝገልጽ
e.g. Sunday morning / Friday evening
ናይ ክትህቦ ዝደለኻ ውህብቶ ምድብ ክትረኽቦ ተዘይኪኢልካ : ብመራኸቢ ፎርምና ተጠቂምካ ኣፍልጠና
ናይ ውልቀ መብራህርሂ
+ ትምህርቲ ደመረ እንታይ ዓይነት ትምህርቲፈጢርካ?
+ ልምዲ ደመረ እንታይ ዓይነት ስራሕ ፈጢርካ?